เกี่ยวกับเรา

เราต้องการยกระดับ Spa&Massage ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

และยกระดับความสามารถของ Men Therapist เน้นบุคลิกภาพ

เพิ่มทักษะด้านการนวด ทำให้ Spa ของ Motion สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ประวัติ

Motion Spa เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหาร ที่จะสร้างสปาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับเดียวกับสปาในโรงแรม 5 ดาว โดยมีจุดเด่น คือ สปา ที่ให้บริการด้วย Male Therapist ที่มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการนวดที่ดี มีหัวใจรักในงานบริการ สถานที่สะอาด ใช้ผลิตภัณฑ์ระดับโลกอย่าง Aesop และ Harnn โดยลักษณะเป็น Dayspa

ภายใน 2 ปีเรามีฐานลูกค้ามากกว่า 15,000 คน เเละมี Therapist กว่า 60 คน ซึ่งทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เราเน้นการส่งมอบบริการเเละประสบการณ์ที่ดีในการสร้างความผ่อนคลายให้กับลูกค้า โดยมีการอัพเดทความรู้ของ Therapist อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านทักษะการนวด ทัศนคติที่ดี การให้บริการ และเป็น Professional Therapist

กลุ่มบริษัท โมชั่น สปา เเอนด์ มาสซาจ จำกัด ดำเนินธุุรกิจสปาเพื่อสุุขภาพ และธุุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับธุุรกิจสปา ทั้งนี้ กลุ่่มบริษััท ได้้ กำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่่อการขยายตััวและการเจริญเติบโตในอนาคต ไว้ดังนี้

Mission

Motion spa มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการเเละประสบการณ์ที่ดีเเก่ลูกค้าด้วยการนวดเเละสปาโดย​ Male Therapist มืออาชีพ

Vision

เป็น SPA ทีให้บริการโดย Male Therapist อันดับ 1 ของประเทศ

Value

เป็นพื้นที่ปลอดภัย ของลูกค้า สำหรับการผ่อนคลายทั้งร่างกายเเละจิตใจ ให้บริการนวดโดย Male Therapist มืออาชีพ ซึ่งนอกจากมีทักษะการนวดเเละบุคลิกที่ดี เเล้วยังมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ

เราให้บริการสปาและการนวดคุณภาพสูง
โดยเทอราปิสชายมืออาชีพ

เข้าสู่ระบบ