รายการ

เป็นโปรแกรมนวดทั้งหมด นวดอโรม่า นวดไทย นวดอื่นๆ
และรายละเอียดโปรแกรมของเรา พร้อมราคา โปรโมชั่น

นวดอโรม่า

รายการ

นวดอโรม่า (Aesop)
นวดอโรม่า (Aesop)
นวดอโรม่า (Harnn)
นวดอโรม่า ออฟฟิศซินโดรม (หลัง)
นวดอโรม่า + ขัดผิว (Aesop)
นวดอโรม่า + ขัดผิว (Aesop)
+ อาบน้ำนม (Aesop/Harnn)

ราคา

1,700 บาท 1,900 บาท 1,900 บาท 2,600 บาท 2,500 บาท 2,050 บาท

โปรโมชั่น

1,500 บาท
1,650 บาท
1,650 บาท
 
1,850 บาท
2,500 บาท

เวลา

90 นาที
120 นาที
120 นาที
150 นาที
120 นาที
150 นาที

รายการ

นวดแผนไทย ออฟฟิศซินโดรม
นวดแผนไทย + นวดน้ำมันมะพร้าว
นวดแผนไทย + นวดอโรม่า (Aesop)

รายการ

นวดน้ำมันมะพร้าว
นวดน้ำมันมะพร้าว
นวดน้ำมันมะพร้าว + ขัดผิว (Aesop)

ราคา

1,250 บาท 1,700 บาท 1,700 บาท

ราคา

1,500 บาท 1,700 บาท 2,100 บาท

โปรโมชั่น

850 บาท
1,400 บาท
1,500 บาท

โปรโมชั่น

1,400 บาท
1,500 บาท
1,750 บาท

เวลา

120 นาที
120 นาที
120 นาที

เวลา

90 นาที
120 นาที
120 นาที

นวดแผนไทย

นวดน้ำมันมะพร้าว

การนวดอื่นๆ

รายการ

นวดสปอร์ต
ซิกเนเจอร์ นวดอโรม่า ออฟฟิศซินโดรม

ราคา

2,350 บาท 2,200 บาท

โปรโมชั่น

1,900 บาท

เวลา

120 นาที
120 นาที

นวดอโรม่า

รายการ

นวดอโรม่า (Aesop)

นวดอโรม่า (Aesop) 

นวดอโรม่า (Harnn)

นวดอโรม่า ออฟฟิศซินโดรม (หลัง)

นวดอโรม่า + ขัดผิว (Aesop)

นวดอโรม่า + ขัดผิว (Aesop)
+ อาบน้ำนม (Aesop/Harnn)

ราคา

1,500 บาท
1,700 บาท

1,650 บาท
1,900 บาท

1,650 บาท
1,900 บาท

2,600 บาท

1,850 บาท
2,500 บาท

2,500 บาท
2,850 บาท

เวลา

90 นาที

120 นาที

120 นาที

120 นาที

120 นาที

120 นาที

นวดแผนไทย

รายการ

นวดแผนไทย ออฟฟิศซินโดรม

นวดแผนไทย + นวดน้ำมันมะพร้าว     

นวดแผนไทย + นวดอโรม่า (Aesop)                  

ราคา

850 บาท
1,250 บาท

1,400 บาท
1,700 บาท

1,500 บาท
1,700 บาท

เวลา

120 นาที

120 นาที

120 นาที

นวดน้ำมันมะพร้าว

รายการ

นวดน้ำมันมะพร้าว

นวดน้ำมันมะพร้าว                

นวดน้ำมันมะพร้าว + ขัดผิว (Aesop)                 

ราคา

1,400 บาท
1,500 บาท

1,500 บาท
1,700 บาท

1,750 บาท
2,100 บาท

เวลา

90 นาที

120 นาที

120 นาที              

การนวดอื่นๆ

รายการ

นวดสปอร์ต

ซิกเนเจอร์ นวดอโรม่า ออฟฟิศซินโดรม             

ราคา

1,900 บาท
2,350 บาท

2,200 บาท

เวลา

120 นาที

120 นาที              

เข้าสู่ระบบ