ภาพบรรยากาศ การฉีดวัคซีน ร้าน Motion spa

ภาพบรรยากาศ การฉีดวัคซีน ร้าน Motion spa

พนักงานร้าน Motion Spa ได้ไปฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์มกันครบทุกคนเรียบร้อยครับ…

เข้าสู่ระบบ